Galimo geležinkelio maršruto į Olitą rekonstrukcija
(paremta XX a. pradžios žemėlapiu)

   Tiesiant OranųOlitos geležinkelį, Užnemunės geležinkelių valdyba be keliolikos mažų pastatė tris reikšmingus tiltus - per Nemaną (Nemunas), Merečianką (Merkys) ir Oranką (Varėnė). Didžiausias iš trijų 1897 – 1899 metais pastatytas prie Olitos.
   Prieš prasidedant tilto per Nemuną statyboms buvo svarstomi ir projektuojami du Nemano kirtimo geležinkeliu variantai. Vienas iš jų - statyti tiltą prie Sudvojų (Sudvajai), nuo Poterancų (Poteronys) stoties iškrovimo aikštelės (1) geležinkelį pakreipus pietvakariau, Olavka (Alovėlė) upelio slėniu, buvo planuota nusileisti link Nemano. Geležinkelio tiltas būtų pastatytas kelis šimtus metrų piečiau Kaniūkų tilto (2).
   Tačiau, atlikus pirminius vertinimus, 1895 m. pasirinktas Olitos variantas.Šis variantas prisimintas aštuntajame XX a. dešimtmetyje. Tuomet Alytaus naujosios geležinkelio stoties vieta už miesto parinkta planuojant atkurti geležinkelį iš Alytaus į Varėną. Atstatytas geležinkelis turėjo nuo Likiškių stotelės aplenkti Alytų iš pietų, praeiti šalia asfalbetonio bazės Kaniūkų kaime, o vėliau eiti senąja veže.« Atgalios
   |   Į pagr. meniu

© Asociacija "Olita-Orany". Visos teisės saugomos.